STT
Tên văn bản
Tải về
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 99/2022 VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 102/2017 CÓ HIỆU LỰC TỪ 15/01/2023
GIA HẠN THỜI GIAN BẮT BUỘC PHẢI ĐÔI GCN ĐỊNH BIÊN ATTT
NGHỊ ĐỊNH 86/2020 CỦA CHÍNH PHÙ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 171/2016/NĐ-CP NGÀY 27/12/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ, XÓA ĐĂNG KÝ VÀ MUA, BÁN, ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN có hiệu lực từ 15/9/2020.
03/2020/TT-BGTVT Quy đinh ve tieu chuan chuyen mon, chung chi chuyen mon, dao tao huan luyen thuyen vien va dinh bien attt tau bien Viet Nam
Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BGTVT
Thông tư số 28/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2011/TT-BGTVT
Quyết định số 616/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
Quyết định số 954/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2019 của Bộ GTVT Công bố Danh mục cảng can Việt Nam
Thông tư số 27/2019/TT-BTC ngày 14/5/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC
QCVN 26: 2018/BGTVT thay thế QCVN 26: 2016/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu).
Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý
  Đường dây nóng
  Chi cục Hàng hải Việt Nam tại TP.HCM
 (đang cập nhật)
 (028) 38292608
  • Số người truy cập:231434
  • Đang online:2