Tại Chi cục

Tuyên truyền phổ biến Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT về Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Thứ Tư, 06/09/2023, 14:06 GMT+7

Ngày 30/6/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/9/2023 (thay thế Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT).
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3
  Đường dây nóng
  Chi cục Hàng hải Việt Nam tại TP.HCM
 (đang cập nhật)
 (028) 38292608
  • Số người truy cập:219703
  • Đang online:5