>

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 20/2023 quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên.

Thứ Hai, 07/08/2023, 14:00 GMT+7

Sửa nhiều điều kiện cấp, cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn

Theo quy định tại Thông tư mới có hiệu lực từ 1/9, điều kiện để được cấp, cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn yêu cầu có đủ độ tuổi lao động và tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định, cũng như tốt nghiệp hoặc hoàn thành một trong các chương trình được yêu cầu. Một số trường hợp phải bổ túc những môn chưa học hoặc học chưa đủ.

Tuy nhiênm cũng có một số trường hợp không phải bổ túc thêm. Đó là những người đã tốt nghiệp ngành hoặc chuyên ngành có tên khác nhóm ngành quy định, nhưng đã học đủ các môn học theo chương trình tại các trường đào tạo chuyên ngành hàng hải.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên cũng có sự thay đổi so với quy định hiện hành.

Cụ thể, theo quy định hiện hành, với điều kiện thời gian đảm nhiệm chức danh, người được cấp giấy chứng nhận này phải có thời gian thực tập được ghi nhận trong Sổ ghi nhận huấn luyện tối thiểu 12 tháng hoặc có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng trên tàu từ 500 GT trở lên, bao gồm 6 tháng đảm nhiệm chức danh thủy thủ trực ca AB.

Tuy nhiên tại quy định mới, sỹ quan phải có thời gian thực tập được ghi nhận trong Sổ ghi nhận huấn luyện tối thiểu 12 tháng hoặc có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng, trong đó có ít nhất 18 tháng trên tàu từ 500 GT trở lên bao gồm 6 tháng đảm nhiệm chức danh thủy thủ trực ca AB.

Điều kiện cấp lại giấy chứng nhận được quy định theo thời hạn hết hạn của giấy chứng nhận. Cụ thể, với giấy chứng nhận đã hết hạn không quá 5 năm hoặc sắp hết hạn, thuyền viên phải có thời gian đảm nhiệm công việc theo chức danh của giấy chứng nhận 12 tháng trở lên trong thời hạn 5 năm ngay trước ngày đề nghị cấp lại, hoặc 3 tháng trong vòng 6 tháng ngay trước ngày đề nghị cấp lại.

Trường hợp không đáp ứng điều kiện theo quy định, phải tập sự 3 tháng theo chức danh của giấy chứng nhận trong 6 tháng ngay trước khi đề nghị cấp lại, hoặc đạt kết quả thi trong kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng tương ứng với chức danh của giấy chứng nhậ đã hết hạn.

Các chứng chỉ nghiệp vụ phù hợp với chức danh theo quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện cấp bằng và trực ca cho thuyền viên (STCW) phải còn hiệu lực.

Trường hợp thuyền viên đã có thời gian đảm nhiệm công việc theo chức danh, nhưng trên tàu có hạn chế chức danh thấp hơn hạn chế chức danh ghi trên giấy chứng nhận, sẽ được đề nghị cấp giấy chứng nhận có hạn chế chức danh tương đương với hạng tàu thuyền viên đã làm việc.

Trong trường hợp giấy chứng nhận hết hạn từ 5 năm trở lên, thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện phải tập sự 3 tháng theo chức danh trong 6 tháng ngay trước khi đề nghị cấp lại.

Các chức danh sỹ quan trở lên phải đạt kết quả thi trong kỳ thi sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phù hợp với chức danh của giấy chứng nhận đã hết hạn.

Điều kiện miễn trừ về bố trí thuyền viên trên tàu

Theo thông tư mới, thuyền viên được bố trí làm việc trên tàu chở dầu, tàu chở hóa chất, tàu chở khí hóa lỏng, tàu khách, tàu khách Ro-Ro..., ngoài giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và các giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cần phải có khi làm việc trên tàu biển thông thường, còn phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt tương ứng với từng chức danh trên loại tàu đó.

Đồng thời, thuyền trưởng tàu khách phải có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng của tàu không phải là tàu khách cùng hạng tối thiểu 24 tháng hoặc đã đảm nhiệm chức danh đại phó tàu khách tối thiểu 24 tháng.

Thông tư mới cũng quy định những điều kiện miễn trừ. Theo đó, trường hợp tàu đang hành trình trên biển mà thuyền trưởng, máy trưởng không còn khả năng đảm nhiệm chức danh, chủ tàu, người khai thác tàu có thể bố trí sỹ quan có chức danh cao nhất thay thế thuyền trưởng hoặc máy trưởng để có thể tiếp tục chuyến đi đến cảng tới kế tiếp gần nhất.

Với các chức danh khác, thuyền trưởng hoặc sỹ quan có chức danh cao nhất được chủ tàu, người khai thác tàu bố trí thay thế thuyền trưởng quyết định phân công nhiệm vụ cho thuyền viên khác thay thế.

Trường hợp tàu đang ở cảng nước ngoài, do tình huống bất khả kháng, định biên của tàu không đủ theo Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu được cấp, trên cơ sở báo cáo đề xuất của chủ tàu, Cục Hàng hải VN xem xét cho phép tàu hành trình một chuyến đến nơi gần nhất có thể thay thế, bổ sung thuyền viên. Quy định này không áp dụng cho chức danh sỹ quan vô tuyến điện GMDSS duy nhất trên tàu.

Tin bài: Báo Giao thông vận tải

Các bài đã đăng
  Đường dây nóng
  Chi cục Hàng hải Việt Nam tại TP.HCM
 (đang cập nhật)
 (028) 38292608
  • Số người truy cập:215101
  • Đang online:17