V/v sổ thuyền viên và GCNKNCM không còn giá trị sử dụng

V/v sổ thuyền viên và GCNKNCM không còn giá trị sử dụng

Thứ Ba, 02/06/2020, 15:20 GMT+7

V/v sổ thuyền viên và GCNKNCM không còn giá trị sử dụng