Thông báo về việc sổ thuyền viên không còn giá trị sử dụng

Thứ Sáu, 17/01/2020, 13:48 GMT+7