Quy định về việc nộp hội phí IMO

Thứ Hai, 10/06/2019, 16:15 GMT+7
Căn cứ Thông tư số 25/2012/TT-BGTVT ngày 03/7/2012 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng hội phí tham gia Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO); Quyết định số 2637/QĐ-BGTVT ngày 26/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc đính chính Thông tư số 25/2012/TT-BGTVT ngày 03/7/2012 của Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 145/QĐ-CHHVN ngày 14/02/2015 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành quy trình thu, nộp hội phí IMO, các chủ tàu thực hiện việc nộp hội phí IMO cho các tàu tại Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh như sau: 
         1. Thời hạn nộp hội phí IMO: trước ngày 31/3 hàng năm.
         2. Cách thức nộp: 
            Nộp trực tiếp tại Chi cục hoặc chuyển khoản  theo thông tin sau:
             - Số tài khoản: 040.01.01.000259.4 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Hàng hải - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
            -  Chủ tài khoản: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh.
         Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Nghiệp vụ Hàng hải (Điện thoại:  028. 38 222 647;  email: cc.hcm@vinamarine.gov.vn) để được hướng dẫn.
                                                          Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh
 
  Đường dây nóng
  Chi cục Hàng hải Việt Nam tại TP.HCM
 (đang cập nhật)
 (028) 38292608
  • Số người truy cập:19916
  • Đang online:26