Công văn số 1100/CHHVN-ĐKTBTV ngày 30/3/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về giải quyết khó khăn vướng mắc về chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên trong mùa dịch COVID-19.

Thứ Tư, 01/04/2020, 14:47 GMT+7