HƯỚNG DẪN THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ TÀU, PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Thứ Sáu, 11/10/2019, 14:45 GMT+7

HƯỚNG DẪN THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ TÀU, PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

       

                Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc thu các loại phí liên quan đến đăng ký tàu biển và giao dịch bảo đảm như sau:

         1. Phí, lệ phí liên quan đến đăng ký tàu biển: 

             Căn cứ Thông tư số 189/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế  độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động chuyên ngành hàng hải.

         2. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm

            Căn cứ Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm.

         3. Cách thức nộp: 

            Nộp trực tiếp tại Chi cục hoặc chuyển khoản  theo thông tin sau:

- Số tài khoản: 3511.0.1059289.00000 tại Kho Bạc Nhà nước Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh.

- Chủ tài khoản: Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh.

        Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Nghiệp vụ Hàng hải (Điện thoại:  028. 38 222 647;  email: cc.hcm@vinamarine.gov.vn) để được hướng dẫn.

                                                         

                             Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh