DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN

Thứ Năm, 13/06/2019, 09:01 GMT+7

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN

                              

Stt

Nội dung

Mức độ cung cấp DVCTT

1

Đặt tên tàu biển

3

2

Đăng ký tạm thời

3

 

a. Đăng ký tạm thời (chưa có GCN xóa đăng ký)

3

 

b. Đăng ký tạm thời (chưa nộp lệ phí)

3

 

c. Đăng ký tạm thời (đóng mới đưa về nơi đăng ký)

3

 

d. Đăng ký tạm thời (thử tàu đóng mới)

3

3

Cấp giấy phép tạm thời cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam

3

4

Đăng ký không thời hạn

3

5

Đăng ký có thời hạn

3

6

Đăng ký tàu biển đang đóng

3

7

Đăng ký tàu biển loại nhỏ

3

8

Đăng ký nội dung thay đổi ghi trong GCN đăng ký tàu biển

3

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu biển

3

10

Cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001(BCC)

3

11

Cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu 1992 (CLC)

3

12

Cấp Lý lịch liên tục (CSR)

3

13

Xóa đăng ký tàu biển

3

14

Đăng ký giao dịch bảo đảm (thế chấp tàu biển)

3

15

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

3

16

Sửa chữa sai sót nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

3

17

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu tàu biển

3

18

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là tàu biển trong trường hợp đã thế chấp

3

19

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm (xóa thế chấp)

3

 

 

  Đường dây nóng
  Chi cục Hàng hải Việt Nam tại TP.HCM
 (đang cập nhật)
 (028) 38292608
  • Số người truy cập:8874
  • Đang online:29