DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN

Thứ Năm, 13/06/2019, 10:56 GMT+7

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN

                              

STT

NỘI DUNG

Mức độ cung cấp DVCTT

1

Đăng ký và Cấp mới Sổ thuyền viên   

                                                                                                                               

3

2

Cấp lại Sổ thuyền viên

 

3

3

Cấp Giấy công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn

(Cho thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam)

4

4

Cấp Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận (Dầu, Gas, Hóa chất, GOC)

3

5

 

Cấp Giấy chứng nhận Huấn luyện viên chính

 

4

6

Cấp lại GCN KNCM, Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận, giấy công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, giấy chứng nhận huấn luyện viên chính

3

 

 

  Đường dây nóng
  Chi cục Hàng hải Việt Nam tại TP.HCM
 (đang cập nhật)
 (028) 38292608
  • Số người truy cập:8878
  • Đang online:33